Liberalistene Sandefjord

POLITIKK FOR BYEN VÅR

Image

Frihet


Individet, du og jeg, er utgangspunktet for at Liberalistene i det hele tatt eksisterer. For oss er hvert menneske et mål i seg selv, og ikke et verktøy for eller tjener til samfunnet.

Liberalistene ønsker en rettsstat hvis eneste oppgave er å beskytte retten til ditt eget liv og eiendom. Livet ditt avhenger av denne friheten. Jo friere et samfunn er, desto mer selvrespekt får hvert individ, og desto mer velstand og mangfold blir det

Image

Likhet


Så lenge hvert menneske kan tenke og handle fritt, uten at det initierer tvang overfor andre folk, er det i praksis rom for alle typer mennesker. Enten du er interessert i næringsliv eller åndsliv, blomster eller høyteknologi, sosialisme eller liberalisme, er du velkommen til å bo og virke i en liberalistisk rettsstat.

Liberalistene ønsker likhet for loven, og innser at mennesker ellers er ulike når det gjelder interesser, ambisjoner, skaperevner og så videre. Det er ingenting galt med å ønske å være den beste matematikeren, den beste frisøren eller den beste rapperen du kan bli – så lenge du ikke lar din frihet gå ut over andres.

Image

Trygghet


Ett av målene til Liberalistene er å ha et samfunn som er trygt for alle: For at du skal kunne leve uten frykt for å bli overfalt av kriminelle eller bli utsatt for overgrep fra staten, er det nødvendig å ha på plass et effektivt rettsvern.

Det innebærer at hver innbygger har rettssikkerhet og personvern, og at kriminelle idømmes strenge straffer. Rettssikkerhet betyr at du har urokkelige rettigheter og at rettsstaten beskytter deg mot kriminelle handlinger.